Informace o kapitole "Základní informace"

Kapitola se věnuje základním informacím o LEGO MINDSTORMS NXT. Seznámíte se zde s popisem jednotlivých prvků NXT kostky, jejich vlastnostmi a využitím. Díky této kapitole získáte přehled o sestavě NXT a získáte veškeré potřebné znalosti pro další práci s LEGO robotem při jeho samotném sestavování a programování.

Práce s webovými stránkami

V kapitolách jsou specifické části textu vyznačeny:

  1. tučně - části textu, které jsou klíčové pro danou část
  2. tučně a oranžově - klíčová slova, která jsou rovněž odkazem na stránku s tématicky navazujícím obsahem

 

Webové stránky jsou rozděleny do 3 hlavních částí:

  1. levá strana - větvené navigační menu stránek
  2. střed - obsah jednotlivých částí kapitol
  3. pravá strana - informační panel jednotlivých kapitol. Lze zde nalézt například cíle dané kapitoly, čas ke studiu, klíčová slova kapitoly, specifické informace dané části kapitoly apod.

 

Každá výuková kapitola kurzu má ve spodní části navigační panel pro přesun na následující část kapitoly, případně na návrat na předchozí část kapitoly. V závěru výukových kapitol jsou rovněž uvedeny kontrolní otázky a úkoly, díky kterým si můžete ověřit své nabyté znalosti. Pokud neznáte správnou odpověď, můžete se kliknutím na danou otázku nebo úkol přesunout do části kapitoly, která se tímto problémem zabývá.

Pro psaní komentářů se přihlašte

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich