LEGO MINDSTORMS NXT

LEGO MINDSTORMS NXT představuje 2. generaci programovatelných robotů firmy LEGO jejichž využití je spjato především se vzděláváním:

  • žáků základních škol
  • studentů středních škol a gymnázií
  • studentů vysokých škol
  • žáků a studentů odborných kroužků
  • obecně ve volném čase

Využití LEGO robota je tedy možné ve všech fází vzdělávání v průběhu života - jak ve formálním, neformálním tak i informálním vzdělávání. LEGO MINDSTORMS otevírá brány do světa vědy a techniky, napomáhá blíže pochopit a prozkoumat různé zákonitosti matematiky, fyziky a dalších přírodních věd.

Verze NXT 1.0 byla vydána v červenci roku 2006 a o 3 roky potom verze NXT 2.0. Verze se od sebe nijak zásadně nelišily, pouze v počtu a typu součástek, které byly součástí prodejních setů. LEGO MINDSTORMS NXT se prodával ve dvou různých setech:

  • Retail Version - verze pro domácí použití (byla vydána verze NXT 1.0 i NXT 2.0)
  • Education Base Set - verze pro vzdělávací instituty (byla vydána pouze ve verzi NXT 1.0)

Tento výukový nástroj lze využít v kombinaci s libovolnými kostkami LEGO stavebnic, které byly kdy vytvořeny. Ve výsledku lze vytvářet mnoho originálních robotů, které se mohou lišit svou velikostí, tvarem i funkcemi. Co si lze představit pod pojmem robot?

  Definice - Robot  

Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem. Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model. Vnímáním světa nejenže může poznávat svět samotný, ale může také vyhodnocovat svůj vliv na něj a využívat tak zpětnou vazbu.

     

Robot obecně pro svou činnost využívá různých senzorů a servomotorů, které mu, na základě předepsaných funkcí, umožňují vykonávat určité reakce. Stejně tak je tomu i u LEGO robota. Přehled a popis senzorů a servomotoru je součástí další kapitoly.

  >> Senzory a servomotor
Pro psaní komentářů se přihlašte

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde